Til alle NES leger innen nevrologi, pediatri og habilitering - spørreundersøkelse om valproat, graviditet

I 2018 innførte Statens Legemiddelverk et «Graviditetsforebyggende program» ved bruk av valproat til kvinner i fertil alder (se Felleskatalogen).

Til alle NES leger innen nevrologi, pediatri og habilitering - Enkel spørreundersøkelse om valproat, graviditet og det graviditetsforebyggende programmet

I 2018 innførte Statens Legemiddelverk et «Graviditetsforebyggende program» ved bruk av valproat til kvinner i fertil alder (se Felleskatalogen). Dette programmet skal gjennomføres og er en forutsetning for å kunne forskrive medikamentet til denne pasientgruppen. Programmet stiller mange krav til behandlende lege. Behandlende lege skal dele ut informasjonsbrosjyre og man skal sammen med pasienten hvert år gjennomgå og fylle ut et risikovurderingsskjema. Tiltakene er uvanlige, og det er uklart i hvilken grad programmet virkelig blir brukt og fulgt opp i helsetjenesten. De samme spørsmålene stiller man seg i Sverige.  

 En gruppe norske og svenske nevrologer og epileptologer ønsker derfor nå å gjennomføre en enkel spørreundersøkelse. Fra norsk side deltar overlege Line Sveberg fra nevrologisk avdeling, OUS og undertegnede. I Sverige ledes dette av prof. Torbjörn Tomson, Karolinska Institutet, Stockholm og overlege Johan Zelano, leder av Svenska Neurologföreningen. Spørreundersøkelsen dreier seg om kjennskap til de nye retningslinjene og hvordan man forholder seg til disse. Undersøkelsen er meget enkel, tar ca 3-5 minutter å besvare og er anonym.

Undersøkelsen besvares her: https://link.webropolsurveys.com/S/CEA9961DF39DF598

Det er viktig å vite om tiltakene har hatt noen praktisk betydning. Resultatene planlegges publisert og kan forhåpentlig være av verdi for nevrologien og for hvordan slike programmer utformes i fremtiden.

Den primære målgruppe for undersøkelsen er leger med særlig interesse for epilepsi og henvender seg derfor spesielt mot medlemmene i epilepsiselskapene i Norge og Sverige.

Vi håper derfor at leger som også er med i Norsk Epilepsiselskap og arbeider innen feltene voksennevrologi, pediatri eller habilitering kan svare på denne enkle undersøkelsen.

Vennlig hilsen

Erik Taubøll Overlege, professor dr.med.

Nevrologisk avdeling

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler