Styret

NES-STYRET 2023-2024

 

Erik Sætre

Styreleder

Overlege phD - spesialist i nevrologi

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Oslo universitetssykehus

 

Cecilie Johannessen Landmark

Nestleder

professor, dr. scient, 1. amanuensis, OsloMet - Storbyuniversitetet; og

Medisinsk rådgiver, Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), OUS

 

Konstantin Kostov

Kasserer

Overlege - Nevrolog

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), OUS

 

Kristin Lehre

Styremedlem

epilepsisykepleier, Røysumtunet

 

Maryam Shirzadi

Styremedlem

Spesialist i Nevrologi - PhD

Avdeling for nevrologi, St Olavs Hospital

 

Christian Samsonsen

Styremedlem

Overlege PhD, seksjonsleder

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St Olavs Hospital

 

Kjell Heuser

Styremedlem

Overlege PhD, overlege og forsker

Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, OUS

 

Fridny Heimisdottir

Styremedlem

overlege barnenevrolog

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), OUS

 

Eivind Kollstad

Styremedlem

nevrolog - Haukeland Universitetssjukehus

 

Silje Alvestad

Styremedlem

Overlege phD - spesialist i nevrologi

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Oslo universitetssykehus

 

LEDER FOR FORSKNINGSFONDET

Cecilie Johannessen Landmark

 

FORSKNINGSUTVALG

Overlege PhD Marte Syvertsen, Nevrologisk avd i Vestre Viken.

Overlege PhD Dag Aurlien, Stavanger universitetssjukehus

Overlege PhD Erik Sætre, SSE

 

ARBEIDSUTVALG

Erik Sætre (Leder)

Cecilie Johannessen Landmark (Nestleder)

Konstantin Kostov (Kasserer)

Thorsten Gerstner (nettredaktør)

Kristin Lehre (Sekretær)

 

VALGKOMITÉ

Oliver Henning, Overlege SSE

Torleiv Svendsen, nevrolog Lillehammer

Heidi Framstad, Spesialsykepleier, Røysumtunet

Styrereferater

styrereferat 2021

årsmøter 2022

programmet 2023

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler