Styret

NES-STYRET 2019-2020

 

Erik Sætre

Styreleder

Overlege phD - spesialist i nevrologi

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Oslo universitetssykehus

 

Cecilie Johannessen Landmark

Nestleder

professor, dr. scient, 1. amanuensis, OsloMet - Storbyuniversitetet; og

Medisinsk rådgiver, Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), OUS

 

Lina Narjord Dose

Styremedlem - Sekretær

Spesialsykepleier

Barne- og ungdomsavdeling, Sørlandet sykehus Arendal

 

Anne Kathrine Olsen

Styremedlem

Overlege

Barne- og Ungdomsavdeling, SSHF Kristiansand

Nina Sandvær Nynes 

Styremedlem

Epilepsisykepleier

Namsos sykehus

 

Konstantin Kostov

Kasserer

Overlege - Nevrolog

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), OUS

 

Maryam Shirzadi

Styremedlem

Spesialist i Nevrologi - PhD

Avdeling for nevrologi, St Olavs Hospital

 

Christian Samsonsen

Styremedlem

Overlege PhD, seksjonsleder

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St Olavs Hospital

 

Kjell Heuser

Styremedlem

Overlege PhD,  ph.d., overlege og forsker

Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, OUS

 

Tom Eichele

Styremedlem

overlege nevrofysiolog

Klinisk nevrofysiologi, Nevrologisk avdeling

Haukland universitetssjukehus

 

Bjørnar Hassel

Styremedlem

Overlege, Professor

Avdeling for nevrohabilitering, Ullevål, OUS

 

LEDER FOR FORSKNINGSFONDET

Cecilie Johannessen Landmark

 

 FORSKNINGSUTVALG

Overlege PhD Marte Syvertsen, Nevrologisk avdeling i Vestre Viken, Drammen.

Overlege PhD Dag Aurlien, Stavanger universitetssjukehus

Overlege dr. med. Erik Sætre, SSE

 

ARBEIDSUTVALG

Erik Sætre (Leder)

Cecilie Johannessen Landmark (Nestleder)

Konstantin Kostov (Kasserer)

Thorsten Gerstner (nettredaktør)

Lina Dose (Sekretær)

 

VALGKOMITÉ

Oliver Henning, Overlege SSE

Jeanette Koht, Overlege Vestre Viken

Heidi Framstad, Spesialsykepleier, Røysumtunet

Styrereferater

   

styrereferat 2/2019

syrereferat 2/2021

årsmøtereferat 2022

   
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler