Styret

NES-STYRET 2018-2019

Erik Sætre

Styreleder

Overlege phD - spesialist i nevrologi

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Oslo universitetssykehus

                                                                                          

Cecilie Johannessen Landmark

Nestleder

professor, dr. scient, 1. amanuensis, OsloMet - Storbyuniversitetet; og

Medisinsk rådgiver, Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Oslo universitetssykehus

 

Anne-Karin Hagen

Sekretær

Epilepsisykepleier

Barne- og ungdomshabilitering, Sykehuset Østfold

 

Konstantin Kostov

Kasserer

Overlege - Nevrolog

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Oslo universitetssykehus 

Guttorm Eldøen

Styremedlem

Avdelingsoverlege - Nevrolog

Nevrologisk avdeling Molde sjukehus

 

Christian Samsonsen

Styremedlem

Overlege PhD, seksjonsleder

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St Olavs Hospital

 

Ann-Kathrin Munkeby

Styremedlem

Epilepsisykepleier/helsesøster

Barne- og ungdomsposten, Sykehuset Levanger

 

Sigrid Svalheim

Styremedlem

Overlege PhD, seksjonsleder

Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

 

Bjørnar Hassel

Styremedlem

Overlege, Professor

Avdeling for nevrohabilitering, Ullevål, Oslo universitetssykehus

 

Thorsten Gerstner

Styremedlem - Nettredaktør

Overlege / barnenevrolog dr. med.

Barne og Ungdomsavdeling og Habilitering, SSHF Arendal

Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader

 

FORSKNINGSUTVALG

Professor dr. med. Bernt Engelsen, Haukeland universitetssjukehus

Overlege PhD Dag Aurlien, Stavanger universitetssjukehus

Overlege dr. med. Erik Sætre, SSE

 

ARBEIDSUTVALG

Erik Sætre (Leder)

Cecilie Johannessen Landmark (Nestleder)

Anne-Karin Hagen (Sekretær)

Konstantin Kostov (Kasserer)

Thorsten Gerstner (nettredaktør)

 

VALGKOMITÉ

Oliver Henning, Overlege SSE

Jeanette Koht, Overlege Vestre Viken

Heidi Framstad, Spesialsykepleier, Røysumtunet

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler