Styret

NES-STYRET 2017-2018

Oliver Henning

Styreleder

Overlege dr.med.

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Oslo universitetssykehus

                                                                                          

Cecilie Johannessen Landmark

Nestleder

Cand.pharm., dr. scient, 1. amanuensis, OsloMet - Storbyuniversitetet; og

Medisinsk rådgiver, Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Oslo universitetssykehus

 

Anne-Karin Hagen

Sekretær

Epilepsisykepleier

Barne- og ungdomshabilitering, Sykehuset Østfold

 

Marte Helene Bjørk

Kasserer

Konstituert overlege PhD, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus; og

Postdoktor, Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen 

 

Silje Alvestad

Nettredaktør

Overlege PhD

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Oslo universitetssykehus

 

Christian Samsonsen

Styremedlem

Overlege PhD, seksjonsleder

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St Olavs Hospital

 

Ann-Kathrin Munkeby

Styremedlem

Epilepsisykepleier/helsesøster

Barne- og ungdomsposten, Sykehuset Levanger

 

Sigrid Svalheim

Styremedlem

Overlege PhD, seksjonsleder

Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

 

Tine Pape

Styremedlem

Psykologspesialist

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Oslo universitetssykehus

Bjørnar Hassel

Styremedlem

Overlege, Professor

Avdeling for nevrohabilitering, Ullevål, Oslo universitetssykehus

 

Thorsten Gerstner

Styremedlem

Overlege dr. med.

Barne og Ungdomsavdeling og Habilitering, Sørlandet Sykehus Arendal

 

FORSKNINGSUTVALG

Professor dr. med. Bernt Engelsen, Haukeland universitetssjukehus

Overlege PhD Dag Aurlien, Stavanger universitetssjukehus

Overlege dr. med. Oliver Henning, SSE

 

ARBEIDSUTVALG

Anne-Karin Hagen (Sekretær)

Marte Bjørk (Kasserer)

Oliver Henning (Leder)

Cecilie Johannessen Landmark (Nestleder)

 

VALGKOMITÉ

Nina Benan, sykepleier, SSE

Morten Lossius, overlege dr. med., SSE

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler