2nd Nordic Status Epilepticus Meeting

Status epilepticus (SE) betegner epileptiske anfall som varer uvanlig lenge og er en alvorlig nevrologisk nødsituasjon som krever umiddelbar behandling for å unngå betydelig sykelighet og dødelighet. SE, og spesielt behandlingsrefraktære former er utfordrende og berører mange fagfelt, og reiser ofte vanskelige etiske spørsmål.

Det andre nordiske møte om status epilepticus har gått av stabelen 1-2 juni på Hotel Norge i Bergen. Møtet ble arrangert av et fagnettverk for SE bestående av nevrologer fra Oslo, Bergen og Trondheim initiert av epilepsigruppen i nevrologisk avdeling, OUS-Rikshospitalet. Leder av møtet var professor Professor Erik Taubøll ved OUS-Rikshospitalet og møtet var støttet av firmaet Desitin Pharma.

Her var det samlet flere nordiske fagpersoner med Professor Reetta Kaäviänien fra Finland, Professor Christoph Beier fra Danmark, og Professorene Erik Westhall og Johan Zelano fra Sverige. I tillegg deltok Professor Anna Maria Vezzani fra Italia digitalt. Hun er verdensledende innen inflammasjon og epilepsi og diskuterte hvordan ulike mekanismer for inflammasjon kan tenkes å bidra til utvikling av SE.

Mange erfarne norske foredragsholdere fra fagfeltene nevrologi, pediatri, og nevrofysiologi var med, og Epilepsiforbundet var aktivt deltagende på møte.

Mange leger fra Norge med spesiell interesse og kunnskap om status epilepticus holdt innlegg om det nyeste innen behandling, diagnostikk og forskning og delte erfaringer fra spesielle pasientkasus.

Møtet ble avsluttet med en paneldiskusjon der eksperter og også Epilepsiforbundet deltok, og der viktige etiske spørsmål ble drøftet både fra et behandlings- og pasientperspektiv. Hvor mange behandlingsalternativer skal prøves ut om man ikke ser bedring? Når skal behandling avsluttes? Hva er etisk riktig overfor den enkelte pasient, overfor pårørende og overfor samfunnet som helhet? Dette er svært vanskelige spørsmål som det er nyttig å diskutere også sammen med pasientorganisasjonene.

 

Møtet var det andre i rekken av toårige møter om emne, initiert av Fagnettverket for SE ledet av professor Erik Taubøll ved Oslo Universitetssykehus og det første utenfor pandemitiden.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler