NES møte 2019 Molde

PROGRAM

Torsdag 5. september

0900-1100      Norsk Epilepsiselskap styremøte

1200-1215      Velkommen til NES Epilepsikonferanse 2019.  Praktisk informasjon

1215-1300      Molde sjukehus, åpningssesjon: Epilepsi i Møre og Romsdal        

(overlege Johannes Skorpen, Barneavdelingen, Ålesund sjukehusoverlege, Guttorm Eldøen, Nevrologisk avdeling,  Molde sjukehus)

1330-1500        Sesjon A: Epilepsisykepleier: Funksjon og muligheter                                                 

 (Sesjonsledere: Epilepsisykepleier Anne-Karin Hagen, Sykehuset Østfold Kalnes, epilepsisykepleier Ann-Katrin S. Munkeby,  Helse Nord-Trøndelag)

Presentasjon av nettverket for epilepsi sykepleiere

Retningslinjer om epilepsi – hva sier den om pasientopplæring og epilepsi-sykepleiernes rolle?

(faglig leder Heidi Hallum Framstad, Røysumtunet)

 Epilepsisykepleiers rolle i oppfølging av pasienter

   (epilepsisykepleiere Line Sandhaug Hansen og Siv Merete Haugstad, Nevrologisk avdeling  Molde sjukehus)

1330-1500    Sesjron B: Forskningssesjon – innkomne bidrag /  frie foredrag

 (Sesjonsledere: Professor Cecilie Johannessen  Landmark, Oslo Met Universitet / SSE avd.sjef Christian Samsonsen, Nevrologisk  avdeling St. Olavs Hospital)

1530-1700                           «Nyhetens interesse»   (sesjonsleder: Overlege Thorsten Gerstner,   Barneavdelingen / Seksjon habilitering barn Sørlandet sykehus Arendal)

1530-1600                           Ambulant behandling ved SSE,«utreise-funksjonen»  (post 2 og KNF, SSE)

1600-1630                           Kvinner og valproat-behandling – hva nå?

                                             (Professor, overlege Erik Taubøll,  Nevrologisk avdeling, OUS-Rikshospitalet;

                                             førsteamanuensis Marte Helene Bjørk, 

                                            Nevrologisk avd. Haukeland Universitetssykehus / 

                                           Univ. i Bergen)

 

1630-1700                           EpilepsiNett  (Marte Sivertsen)

1700-1730                           Pause

 

1730-1830                           Temasesjon 1: Anfallsdisponerende faktorer 

                                                  (søvnmangel, alkohol og rus,

                                                   manglende etterlevelse)

                                              (Sesjonsleder: Christian Samsonsen)

1830                                      Faglig program avsluttes

2000                                      Festmiddag Alexandra Hotell

 

Fredag 6. september

0815-0915                           Norsk Epilepsiselskap årsmøte m/ valg

0915-1100                           Temasesjon 2: Epilepsi og genetikk

                                               (Sesjonsleder: Overlege Caroline Lund, 

                                               Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne

                                               epilepsirelaterte diagnoser SSE og 

                                              Avdeling for Nevrohabilitering OUS-Ullevål)

                                               sesjonen inkluderer pause

1100-1125                           NES-symposiet 2020 – et glimt inn i neste

                                                 års møte

                                               (Erik Taubøll; prof, overlege Bernt 

                                               Engelsen, Nevrologisk avdeling 

                                               Haukeland Universitetssykehus)

1125-1200                           Epilepsi i kunsten (Bernt Engelsen)

                                               

1200-1300                           Lunsj

1300-1430                           Temasesjon 3: EEG ved epilepsi

                                               (Sesjonsledere: Seksjonsoverlege Rune Markhus

                                               OUS-SSE, overlege Oliver Henning, OUS-SSE)

1430-1500                           Epilepsi og angst

                                             (psykologspesialist Mia Tuft, Nasjonalt 

                                             kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte

                                             diagnoser, SSE)

1500                                      Avslutning 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler