Om Norsk Epilepsiselskap (NES)

Norsk Epilepsiselskap er en faglig organisasjon som har til formål å fremme forskning og formidle informasjon om epilepsi, samt arrangere møter og være et kontaktorgan innen arbeidet med epilepsi.

Foreningen er tilsluttet International League Against Epilepsy (ILAE).

ILAE Announcement - Ny definisjon av anfall og epilepsi

An ILAE task force, under the leadership of Robert Fisher, has created a new definition of seizures and epilepsy that will become the League's working definition. 
The document is on our website at http://www.ilae.org/Visitors/Centre/Definition.cfm.  

NES faggruppes tilbakemelding til ILAE

På NES årsmøte 2013 ble det nedsatt en fagkomité som har gått igjennom ILAE's forslag. Du kan lese faggruppens tilbakemelding her.

Ny klassifikasjon av epilepsi

ILAE, Commision on Classification and Terminology, ga i 2010 ut forslag til ny klassifikasjon av epilepsi. Denne rapporten er mye diskutert i fagmiljøene, både nasjonalt og internasjonalt.

På NES-møtet 2012 ble den nye klassifikasjonen tatt opp som eget tema med spørsmål om bruk i Norge. Denne diskusjonen er ennå ikke avsluttet.

Rapporten finner du på ILAEs hjemmeside.

Pasientinformasjon om antiepileptika

Ved Avdeling for kompleks epilepsi - SSE, Oslo Universitetssykehus, har legemiddelkomiteen utarbeidet pasientinformasjon for alle aktuelle antiepileptika, også uregistrerte preparater. Du finner også behandlingsskjema for bruk av Stesolid prefill (diazepam) og Epistatus/Buccolam (midazolam bukkal).

Det er informasjon om legemiddelet, vanlig dosering, effekt, bruk av medikamentet, relevante bivirkninger og kombinasjon med andre legemidler m.m.

Her finner du informasjon om de enkelte antiepileptika.

 

ILAEs oversikt over fagmøter/kongresser 

Se oversikten https://www.ilae.org/congresses

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser på SSE

Mange pasienter med tuberøs sklerose (TS), deres pårørende, behandlere og omgivelser har i over 10 år satt pris på TS kompetansesenters kompetanse, hjelp og støtte. I 2008 fikk kompetansesenteret tildelt ansvaret for 3 nye diagnoser i tillegg til tuberøs sklerose: Aicardi syndrom, Landau-Kleffner syndrom og Sturge-Weber syndrom.

Veileder for Tuberøs sklerose

Mer informasjon finner du i brosjyren.

Kompetansesenterets hjemmeside

Regionalt kompetansesenter for epilepsi og autisme ved Avdeling for kompleks epilepsi - SSE

Kompetansesenteret skal bidra til at tjenesten til mennesker med epilepsi og autisme blir tilrettelagt ut i fra individuelle behov, får en helhetlig tilnærming og blir preget av langsiktighet og kontinuitet. Brosjyre med informasjon.

Fagrapport om epilepsi og autisme
Fagrapporten: "Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeltdiagnose. Utredning, intervensjon og oppfølging" er nå tilgjengelig.

Viktig beskjed til våre medlemmer:

Av praktiske og økonomiske grunner sendes alle informasjonsbrev til medlemmene kun som e-post. Vi vil derfor be alle medlemmer sende sin e-postadresse til Anne-Karin Hagen som har ansvar for medlemskartoteket; lina.dose@sshf.no

 

 

  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler