Medlemskap

Medlemskap i foreningen

  • Er åpent for alle som i sitt yrke arbeider med epilepsi eller problemer med tilknytning til denne lidelsen.
  • Ditt medlemskap bidrar til arbeidet for epileptologien. Derfor ønsker vi at flest mulig som arbeider med epilepsi er medlemmer.

Fordeler med medlemskap

  • Hver høst arrangerer foreningen et to dagers kurs (NES-dagene) om aktuelle temaer. Kurset søkes hvert år godkjent som tellende i spesialistutdanningen i nevrologi, nevrofysiologi og pediatri samt i utdanningen til klinisk spesialist i sykepleie. Medlemmer betaler redusert påmeldingsavgift.
  • I tilslutning til Nevrodagene i november arrangeres satelittsymposium med foredrag om ulike aspekter ved epilepsi.
  • Som medlem får du tilsendt Epigraph, The Newsletter of the ILAE og du kan få et rimelig abonnement på Epilepsia, the Journal of the ILAE (100 USD inkl. flyfrakt).
  • Du får anledning til å søke om midler til forskning og metodeutvikling gjennom forskningsfondet i NES. Søknaden sendes til NES v/ sekretær innen 1. september.

Hva koster medlemskap?

Medlemskontingenten er kr 400,- pr år.

Henvendelser vedrørende medlemskap

kan rettes til Kristin Lehre

E-post: kl@roysumtunet.no

Kontingent

betales til bankkonto 1627.14.98008 eller via vipps

  • Salgssted: NES (Norsk Epilepsiselskap)
  • Vippsnummer: 527952

Norsk Epilepsiselskap v. Kristin Lehre

Jeg vil bli medlem

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler