Lenker

Epilepsirelevante nettsteder og tidsskrifter: 

Foreninger:

International League Against Epilepsy (ILAE)

Dette er vår internasjonale moderforening som organiserer 92 nasjonale epilepsiselskaper. På ILAE's nettsider kan du finne oppdatert informasjon om faglige møter og nytt innen epileptologien. Her kan du også laste ned foreningens newsletter, Epigraph.

http://www.ilae-epilepsy.org

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Epilepsiforbund (NEF) er en interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi og deres pårørende. NEF har ca. 5500 medlemmer, 41 lokalforeninger og 7 fylkeslag. NEFs målsetting er å spre saklig informasjon om epilepsi, og fremme tiltak som støtter opp om mennesker med epilepsi.

http://www.epilepsi.no/

Svenska Epilepsi Sällskapet

Svenska Epilepsisällskapet (SES) utgör den svenska grenen av International League Against Epilepsy (ILAE) och är en vetenskaplig sammanslutning, vars syfte är att främja forskning och utveckling inom epileptologin i Sverige.

http://www.epilepsisallskapet.se/index.php?PHPSESSID=a703a613772eaebf092199ec5b509800

Dansk Epilepsi Selskab

Dansk Epilepsi Selskab (DES) er den danske afdeling (chapter) af The International League Against Epilepsy (ILAE). Denne verdensomspændende organisation blev stiftet i 1909 og har til formål at fremme forskningen i epilepsi.

http://www.epilepsiselskabet.dk/

Finnish Epilepsy Scociety

Finnish Epilepsy Society is the Chapter of the International League Against Epilepsy (ILAE) in Finland. Members of the professional society constitute of 185 clinicians and scientists working within epileptology. Finnish Epilepsy Society promotes research, treatment and prevention of epilepsy and the exchange of medical and scientific information related to epilepsy in Finland. The society is active also in international collaboration especially in ILAE-related commissions and projects.

http://www.epilepsia.fi/epilepsiaseura/in_english

Norsk Barnenevrologisk Forening (NBNF)

NBNF er en interessegruppe for barnenevrologi og består av leger som arbeider med barnenevrologi og barnehabilitering.

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/Interessegrupper/norsk-barnenevrologisk-forening-nbnf/

Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader (RK-MR)

Ansvar og oppgaver

Vi arbeider for og med barn utsatt for alkohol eller andre rusmidler under svangerskapet.

https://sshf.no/avdelinger/somatikk-arendal/barne-og-ungdomsavdelingen-bua/rkmr

American Epilepsy Society

The American Epilepsy Society promotes research and education for professionals dedicated to the prevention, treatment and cure of epilepsy. Membership in the Society is made up of clinicians and researchers investigating basic and clinical aspects of epilepsy, and other health-care professionals interested in seizure disorders.

http://www.aesnet.org/

International League Against Epilepsy UK Chapter

The International League Against Epilepsy is the professional organisation representing all those interested in the field of epilepsy.

The League aims to promote education and research and to improve the treatment of care of patients with epilepsy.
http://www.ilae-uk.org.uk/

Epilepsy Research Foundation

The Epilepsy Research Foundation promotes and supports basic and clinical scientific research into the causes, treatment and prevention of epilepsy.

http://www.epilepsyresearch.org.uk/

International Bureau for Epilepsy

IBE ble dannet i 1961 som en organisasjon av lekfolk og fagpersoner med interesse for medisinske og ikke-medisinske sider ved epilepsi. IBE adresser sosiale problemer som utdanning, yrkesliv, forsikring, restriksjoner vedr. førerkort, og opplysning om epilepsi blant befolkningen. Byrået arbeider i nært samarbeid med ILAE.

http://www.ibe-epilepsy.org/

Portal for IBE and ILAE congresses worldwide

Dette nettstedet viser en fullstendig og oppdatert oversikt over internasjonale epilepsikongresser arrangert av International Bureau against Epilepsy og International League Against Epilepsy.

http://www.epilepsycongress.org/

Norsk Nevrologisk Forening.

Norsk Nevrologisk forening er foreningen som organiserer norske nevrologer. Hjemmesiden deres inneholder informasjon for nevrologer, oversikter over aktuelle møter og kongresser og man kan også laste ned en del informasjonsmateriell om ulike nevrologiske lidelser

http://www.nevrologi.no/

Norsk Nevropsykologisk Forening.

Norsk Nevropsykologisk Forening organiserer norske nevropsykologer og er en interesseforening som er tilsluttet Norsk psykologforening. Nettsidene gir oversikt over hva som rører seg i norsk nevropsykologi og oppdatert oversikt over viktige kurs og internasjonale arrangementer. Man kan også lese foreningens medlemsblad: Nevropsykologi.

http://www.nevropsyk.org

Tidsskrifter.

Epilepsia

Epilepsia er det ledende internasjonale tidsskrift vedrørende alle sider ved epileptologien. Epilepsia er det offisielle forskningstidsskriftet til ILAE. Tidsskriftet bringer forskningsartikler, nyheter om utvikling i epilepsiforskningen, korte artikler, kommentarer, rapporter fra møter, bokomtaler og kunngjøringer. Abonnenter vil også kunne lese tidsskriftet på internett. Medlemmer i NES vil kunne tegne abonnement til redusert pris.

http://www.epilepsia.com

Seizure - European Journal of Epilepsy

Europeisk vitenskaplig tidsskrift vedrørende epilepsi. Kommer ut 8 ganger årlig. Abonnenter vil kunne lese tidsskriftet på internett. Seizure bringer artikler vedr. alle sider av epilepsien og legger spesiell vekt på psykososiale aspekter ved å leve med epilepsi.

http://www.harcourt-international.com/journals/seiz/

Journal of Pediatric Epilepsy

Official Journal of the World Society of Child Science, Turkiye. Affiliated with Norwegian Chapter of ILAE.

http://www.childscience.org/html/affiliated.htm

Vi tar gjerne mot tips om epilepsirelevante nettsteder. Ta kontakt med nett-ansvarlig Kristin Alfstad

I 2018 innførte Statens Legemiddelverk et «Graviditetsforebyggende program» ved bruk av valproat til kvinner i fertil alder (se Felleskatalogen).

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler