NES møte Molde 2019

6. PROGRAM

 

Onsdag 4. september (For de som velger å ankomme onsdagen)

1730                                      Velkomst Alexandra Hotell

1845                                      Edvard Hoem i samarbeid

                                               med Bjørnsonfestivalen

2030                                      Middag Alexandra Hotell

 

Torsdag 5. september

0900-1100                           Norsk Epilepsiselskap styremøte

                                             (kun styremedlemmer)

Felles faglig program

1200-1215                           Velkommen til NES Epilepsikonferanse 2019.

                                             Praktisk informasjon

                                            (avd.sjef Åse Morsund, Nevrologisk avd. Molde; 

                                             overlege Erik Sætre, SSE)

1215-1300                           Molde sjukehus, åpningssesjon: Epilepsi i Møre

                                                   og Romsdal 

                                            (overlege Johannes Skorpen, Barneavdelingen,

                                             Ålesund sjukehusoverlege, Guttorm Eldøen, 

                                            Nevrologisk avdeling,  Molde sjukehus)

                                             

1300-1330                           Kaffe

 

Parallelle sesjoner

1330-1500                           Sesjon A: Epilepsisykepleier: Funksjon og 

                                                    muligheter

                                            (Sesjonsledere: Epilepsisykepleier Anne-Karin

                                             Hagen, Sykehuset Østfold Kalnes, 

                                             epilepsisykepleier Ann-Katrin S. Munkeby, 

                                             Helse Nord-Trøndelag)

                                            Presentasjon av nettverket for epilepsi

                                                  sykepleiere

                                              Retningslinjer om epilepsi – hva sier den om

                                                    pasientopplæring og epilepsi-sykepleiernes

                                                    rolle?

                                              (faglig leder Heidi Hallum Framstad, 

                                               Røysumtunet)

                                               Epilepsisykepleiers rolle i oppfølging av 

                                                    pasienter

                                               (epilepsisykepleiere Line Sandhaug Hansen og

                                               Siv Merete Haugstad, Nevrologisk avdeling 

                                                Molde sjukehus)

1330-1500                           Sesjon B: Forskningssesjon – innkomne bidrag / 

                                                  frie foredrag

                                            (Sesjonsledere: Professor Cecilie Johannessen

                                             Landmark, Oslo Met Universitet / SSE

                                            avd.sjef Christian Samsonsen, Nevrologisk 

                                            avdeling St. Olavs Hospital)

 

Felles faglig program, forts.

1500-1530                           Kaffe

1530-1700                           «Nyhetens interesse»

                                             (sesjonsleder: Overlege Thorsten Gerstner, 

                                             Barneavdelingen / Seksjon habilitering barn

                                             Sørlandet sykehus Arendal)

1530-1600                           Ambulant behandling ved SSE,

                                                «utreise-funksjonen»

                                            (post 2 og KNF, SSE)

1600-1630                           Kvinner og valproat-behandling – hva nå?

                                             (Professor, overlege Erik Taubøll,

                                             Nevrologisk avdeling, OUS-Rikshospitalet;

                                             førsteamanuensis Marte Helene Bjørk, 

                                            Nevrologisk avd. Haukeland Universitetssykehus / 

                                           Univ. i Bergen)

 

1630-1700                           EpilepsiNett  (Marte Sivertsen)

1700-1730                           Pause

 

1730-1830                           Temasesjon 1: Anfallsdisponerende faktorer 

                                                  (søvnmangel, alkohol og rus,

                                                   manglende etterlevelse)

                                              (Sesjonsleder: Christian Samsonsen)

1830                                      Faglig program avsluttes

2000                                      Festmiddag Alexandra Hotell

 

Fredag 6. september

0815-0915                           Norsk Epilepsiselskap årsmøte m/ valg

0915-1100                           Temasesjon 2: Epilepsi og genetikk

                                               (Sesjonsleder: Overlege Caroline Lund, 

                                               Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne

                                               epilepsirelaterte diagnoser SSE og 

                                              Avdeling for Nevrohabilitering OUS-Ullevål)

                                               sesjonen inkluderer pause

1100-1125                           NES-symposiet 2020 – et glimt inn i neste

                                                 års møte

                                               (Erik Taubøll; prof, overlege Bernt 

                                               Engelsen, Nevrologisk avdeling 

                                               Haukeland Universitetssykehus)

1125-1200                           Epilepsi i kunsten (Bernt Engelsen)

                                               

1200-1300                           Lunsj

1300-1430                           Temasesjon 3: EEG ved epilepsi

                                               (Sesjonsledere: Seksjonsoverlege Rune Markhus

                                               OUS-SSE, overlege Oliver Henning, OUS-SSE)

1430-1500                           Epilepsi og angst

                                             (psykologspesialist Mia Tuft, Nasjonalt 

                                             kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte

                                             diagnoser, SSE)

1500                                      Avslutning 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler