Ny klassifikasjon

ILAEs nye klassifikasjon av epilepsi og anfall er oversatt til norsk og klar til bruk

ILAE publiserte i 2017 sin nye klassifikasjon, etter flere års debatt i fagmiljøet. Korrekt klassifisering av pasientens anfalls- og epilepsitype er nødvendig for å velge riktig behandling. Nå er den norske oversettelsen klar for å tas i bruk i klinikken. Den nye klassifikasjonen av epilepsitypene finner du her. Den nye klassifikasjonen av anfallstypene finner du her

 

Videre lesning:

Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G et al. ILAE classification of the epilepsies: Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia 2017; 58: 512 - 21. [PubMed]

Henning O, Nakken KO. Ny klassifikasjon av epileptiske anfall. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137(21). 

Henning O, Nakken KO. Ny epilepsiklassifikasjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137 (23-24).

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler