NES Forskningsfond - Tidligere tildelinger

NES Forskningsfond - Tildeling 2014

I 2014 ble det sendt inn 5 svært gode søknader. Det er gledelig og viser at det er mye forskning som foregår i vårt interessefelt. Følgende 2 prosjekter fikk støtte i 2014:

Erik Taubøll - Identify and inhibit epileptogenesis

Hvordan hindre epileptogenese - på vei mot de første "ekte" antiepileptika?
Hensikten med prosjektet er to-delt: 1) å identifisere faktorer som på et tidlig tidspunkt etter skade eller sykdom tyder på utvikling av senere epilepsi, og 2) påvirke disse allerede tidlig i sykdomsforløpet med ulike medikamenter slik at utvikling av epilepsi stanses. Dette betyr at man kanskje kan utvikle de første ekte «antiepileptika» som ikke bare stanser enkelt-anfall, men hindrer utvikling av selve epilepsien, dvs stanser epileptogenese. Dette gjøres ved hjelp av en spesiell eksperimentell modell i mus som vi vet utvikler temporallappsepilepsi over tid og der det er mulig å følge de enkelte steg i epileptogenesen med og uten ulike preparater ved hjelp av et bredt utvalg av nevrofysiologiske teknikker, to-foton mikroskopi, MR teknologi etc.

Cecilie Johannessen Landmark - Antiepileptika og pasientsikkerhet

Pasientenes oppfatninger av bivirkninger, etterlevelse av behandlingen og livskvalitet.
God oppfølging av behandling med antiepileptika er viktig. Det er en fin balanse mellom effekt og tolerabilitet. Fravær av bivirkninger er ofte avgjørende for en god livskvalitet. Hensikten med studien er å undersøke bivirkninger, etterlevelse og livskvalitet av antiepileptika hos pasienter ved SSE. Bedre kunnskap blant helsepersonell bidrar til bedre pasientsikkerhet og bedre mulighet for oppfølging av den enkelte pasient.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler