Norsk Epilepsiselskaps forskningsfond

Fondet har til formål å yte støtte til forskning og metodeutvikling innen epilepsi for medlemmer av NES. Midlene kan brukes både til kliniske og basale prosjekter.

Søknad

NES forskningfond har søknadsfrist en gang i året, nærmere dato fastsettes ved årsmøtet 2018. Søknaden sendes til Oliver Henning: olihen@ous-hf.no  Det kan søkes om maksimalt 80 000 kr.

Fondsutvalget avgir sin skriftlige innstilling til styret. For å kunne motta stipend, må du ha vært medlem av NES de siste to år.

Statutter NES Forskningsfond (Revidert 14.9.2007)

 1. Fondet er opprettet som en del av NES's virksomhet og inngår i selskapets regnskap. Den opprinnelige grunnkapitalen ble skaffet til veie fra overskuddet fra 20th International Epilepsy Congress, 1993 i Oslo.
 2. Fondet har til formål å yte støtte til forskning og metodeutvikling innen epilepsi for medlemmer av NES (ikke til deltagelse i vanlige epilepsikongresser). Midlene kan brukes både til kliniske og basale prosjekter.
 3. Fondet ledes av et utvalg på 3 personer hvorav leder i NES er fast medlem. De øvrige må ha doktorgrad, og i tillegg forskningserfaring innen epilepsi. Disse velges av årsmøtet i NES for 4 år etter innstilling fra valgkomitéen. Det velges også en vararepresentant.
 4. Fondsutvalget vurderer søknadene, eventuelt ved å innhente tilleggsopplysninger, og innstiller skriftlig søkere overfor styret i NES som avgjør tildelingen. Det utdeles fortrinnsvis 2 stipendier hvert år hvis styret finner at det er kvalifiserte søkere. 
 5. Søknadsfristen er 15. september, og fondsutvalget avgir sin skriftlige innstilling til styret innen 1. november hvert år. Utdelingen foretas på Nevrodagene med utbetaling av midlene fra januar påfølgende år. De som gis stipend, inviteres til å holde et kort innlegg på NES-møtet. For å kunne motta stipend, må vedkommende ha vært medlem av NES de siste to år. 
 6. Fondet ble opprettet fra 1. januar 1997 ved at grunnkapitalen kr 600 000,- ble overført fra NES til egen sparekonto. Årsmøtet i NES 2007 fornyer og øker grunnkapitalen til 
  kr. 800 000. 

  Fondets årlige avkastning pluss 10 % av grunnkapitalen etter årsmøtet i september 2007 (kr. 80 000,-) utgjør da stipendmidlene. Tilføring av ny kapital til fondet og vurdering av hvor stor del av grunnkapitalen som skal brukes, avgjøres av årsmøtet i NES etter innstilling fra styret. 

 7. Statuttene kan endres av årsmøtet i NES ved 2/3 flertall etter at forslaget har blitt sendt ut til alle medlemmene 2 måneder i forveien.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler